Sự kiện hot

Thứ Hai

Dự án HC Golden City 319 Bồ Đề của Bộ quốc phòng hay của Hùng Cường

Dự án chung cư hc golden city 319 bồ đề của Bộ quốc phòng đã được nhượng lại cho Chủ đầu tư Hùng Cường, hiện tại đơn vị thi công xây dựng vẫn là của Bộ Quốc Phòng, đơn vị thiết kế Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam. 
Dự án đã xây dựng đến giờ thực tế đã cất nóc và đang quá trình hoàn thiện nội trong căn hộ. 
Khu thấp tầng hc golden city 319 bồ đề cũng đã hoàn thiện phần thô, qui hoạch đường đi đã bắt đầu đưa vào sử dụng.
Hiện tại Chủ đầu tư chuẩn bị sắp mở bán ra hàng dự kiến khoảng cuối tháng 4/2019.