Sự kiện hot

Thứ Tư

Bảng giá hàng căn hộ Eco City Việt Hưng 2023

Bảng hàng trực tiếp chủ đầu tư hiện tại tháng 01/2023

Khu A:

A-402 tầng 04 dt thông thủy: 72,84m2

A-802 tầng 08 dt thông thủy: 72,84m2

A-902 tầng 09 dt thông thủy: 72,84m2

A-1102 tầng 11 dt thông thủy: 72,44m2

A-1202 tầng 12 dt thông thủy: 72,84m2

Khu B:

B-306 tầng 03 dt thông thủy: 77,84m2

B-307 tầng 03 dt thông thủy: 65,53m2

B-607 tầng 06 dt thông thủy: 65,53m2

B-706 tầng 07 dt thông thủy: 77,84m2

B-708 tầng 07 dt thông thủy: 72m2

Khu C:

C-408 tầng 04 dt thông thủy: 77,65m2

C-409 tầng 04 dt thông thủy: 77,65m2

C-510 tầng 5 dt thông thủy: 72,84m2

C-512 tầng 5 dt thông thủy: 63,6m2

C-606 tầng 6 dt thông thủy: 72,84m2

C-607 tầng 06 dt thông thủy: 72,84m2

C-614 tầng 06 dt thông thủy: 72,84m2

C-706 tầng 07 dt thông thủy: 72,84m2

C-712 tầng 7 dt thông thủy: 63,6m2

C-715 tầng 7 dt thông thủy: 77,67m2

C-809 tầng 8 dt thông thủy: 77,65m2

C-807 tầng 8 dt thông thủy: 72,84m2

C-812 tầng 8 dt thông thủy: 63,6m2

C-801 tầng 8 dt thông thủy: 73,84m2

C-910 tầng 9 dt thông thủy: 72,84m2

C-1014 tầng 10 dt thông thủy: 72,84m2

C-1015 tầng 10 dt thông thủy: 77,67m2

C-12A07 tầng 12A dt thông thủy: 72,84m2

C-12A09 tầng 12A dt thông thủy: 77,65m2

C-12A11 tầng 12A dt thông thủy: 63,6m2

C-12A15 tầng 12A dt thông thủy: 77,67m2

C-1406 tầng 14 dt thông thủy: 72,84m2

C-1407 tầng 14 dt thông thủy: 72,84m2

C-1410 tầng 14 dt thông thủy: 72,84m2

C-1412 tầng 14 dt thông thủy: 63,6m2

C-1711 tầng 17 dt thông thủy: 63,6m2

C-1712 tầng 17 dt thông thủy: 63,6m2

C-1415 tầng 14 dt thông thủy: 77,67m2

C-1112 tầng 11 dt thông thủy: 63,6m2

C-1511 tầng 15 dt thông thủy: 83,6m2

C-1606 tầng 16 dt thông thủy: 72,84m2

C-1607 tầng 16 dt thông thủy: 72,84m2

C-1612 tầng 16 dt thông thủy: 63,6m2

C-1614 tầng 14 dt thông thủy: 72,84m2

C-1706 tầng 17 dt thông thủy: 72,84m2

C-1708 tầng 17 dt thông thủy: 77,65m2

C-1709 tầng 17 dt thông thủy: 77,65m2

C-1710 tầng 17 dt thông thủy: 72,84m2

Khu D:

D-605 tầng 6 dt thông thủy: 74,76m2

D-701 tầng 7 dt thông thủy: 73,76m2

D-805 tầng 8 dt thông thủy: 74,76m2

D-806 tầng 8 dt thông thủy: 65,56m2

D-801 tầng 8 dt thông thủy: 73,84m2

Giá từ 35 triệu - 37 triệu/m2.

Liên hệ số Hotline dưới để check hàng trên hệ thống của Chủ đầu tư.

Hotline: 090 226 9228 - 0961 896 893 ( zalo)Phòng bán hàng trực tiếp Chủ đầu tư

Hotline: 090 226 9228 - 0961 896 893 ( zalo)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét